زندگی

آخرین تصاویر از ناو خارک

.

آخرین تصاویر از ناو خارک

آخرین تصاویر از آتش سوزی شدید در موتورخانه ناو پشتیبانی خارک که منجر به غرق شدن این شناور شد.

آخرین تصاویر از ناو خارک

آخرین تصاویر از آتش سوزی شدید در موتورخانه ناو پشتیبانی خارک که منجر به غرق شدن این شناور شد.

کپی شد

منبع

آخرین تصاویر از ناو خارک
www.mehrnews.com

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا