رفتار غیرحرفه ای روابط عمومی فدراسیون - صاباحلار
زندگی

رفتار غیرحرفه ای روابط عمومی فدراسیون

رفتار غیرحرفه ای روابط عمومی فدراسیون

درحالی که از امروز تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان برای بازی های انتخابی جام جهانی در بحرین آغاز شد در اقدامی غیر حرفه ای و غیر اصولی روابط عمومی فدراسیون فوتبال در خصوص حضور اصحاب رسانه در تمرین تیم ملی هیچ اطلاع رسانی نکرد.

رفتار غیرحرفه ای روابط عمومی فدراسیون

درحالی که از امروز تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان برای بازی های انتخابی جام جهانی در بحرین آغاز شد در اقدامی غیر حرفه ای و غیر اصولی روابط عمومی فدراسیون فوتبال در خصوص حضور اصحاب رسانه در تمرین تیم ملی هیچ اطلاع رسانی نکرد.

درحالی که از امروز تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان برای بازی های انتخابی جام جهانی در بحرین آغاز شد در اقدامی غیر حرفه ای و غیر اصولی روابط عمومی فدراسیون فوتبال در خصوص حضور اصحاب رسانه در تمرین تیم ملی هیچ اطلاع رسانی نکرد.

همیشه روال بر این بوده که از طریق مدیر رسانه ای تیم ملی در خصوص زمان تمرینات تیم ملی و حضور یا عدم حضور اصحاب رسانه به روابط عمومی فدراسیون اطلاع رسانی می شد و سایت فدراسیون فوتبال هم در این خصوص اطلاع رسانی عمومی می کرد اما امروز این اتفاق صورت نگرفته و جالب است که سرپرست روابط عمومی فدراسیون فوتبال در این زمینه می گوید در این خصوص باید مدیر رسانه ای تیم ملی اطلاع رسانی می کرده است. 

اقدامی عجیب و دور از انتظار از سوی تیم رسانه ای فدراسیون و تیم ملی که در اولین روز تمرین تیم ملی جای سوال دارد. اطلاع رسانی در این خصوص امر پیچیده و سنگینی نیست که افراد رسانه ای در تیم ملی  فدراسیون نسبت به آن این چنین بی تفاوت رفتار کرده اند و برای رسانه ها ارزشی قائل نشدند. 

این در حالیست که عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود ادعای این را داشت که شرایط حضور رسانه ها در کنار تیم ملی را فراهم کرده اما فعلا که در اولین تمرین تیم ملی از یک اطلاع رسانی ساده هم عاجز مانده اند.

به نظر می رسد بین مدیر رسانه ای تیم ملی و روابط عمومی فدراسیون در این زمینه هیچ هماهنگی نبوده و به همین دلیل تعدادی  از رسانه های ورزشی امروز از حضور در تمرین تیم ملی محروم شده اند.

منبع

رفتار غیرحرفه ای روابط عمومی فدراسیون
www.afkarnews.com

دکمه بازگشت به بالا