عوامل اصلی کمبود برق در کشور چیست؟ - صاباحلار
زندگی

عوامل اصلی کمبود برق در کشور چیست؟

.

عوامل اصلی کمبود برق در کشور چیست؟

معاون وزیر نیرو گفت: گرما، کمبود بارندگی و استخراج رمزارزها، عوامل اصلی کمبود برق در کشور هستند.

عوامل اصلی کمبود برق در کشور چیست؟

معاون وزیر نیرو گفت: گرما، کمبود بارندگی و استخراج رمزارزها، عوامل اصلی کمبود برق در کشور هستند.

کپی شد

منبع

عوامل اصلی کمبود برق در کشور چیست؟
www.mehrnews.com

دکمه بازگشت به بالا