قوه قضائیه در اجرا و نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات دخالت ندارد - صاباحلار
زندگی

قوه قضائیه در اجرا و نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات دخالت ندارد

.

قوه قضائیه در اجرا و نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات دخالت ندارد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در موضوع انتخابات سه ماموریت پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی و نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد.

قوه قضائیه در اجرا و نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات دخالت ندارد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در موضوع انتخابات سه ماموریت پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی و نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد.

کپی شد

منبع

قوه قضائیه در اجرا و نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات دخالت ندارد
www.mehrnews.com

دکمه بازگشت به بالا