مدیرعامل ایرنا: بیشترین میزان جنگ روانی را علیه این دولت شاهد بودیم - صاباحلار
زندگی

مدیرعامل ایرنا: بیشترین میزان جنگ روانی را علیه این دولت شاهد بودیم

مدیرعامل ایرنا: بیشترین میزان جنگ روانی را علیه این دولت شاهد بودیم

تهران- ایرنا- مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای شورای سیاستگذاری هفته روابط عمومی ۱۴۰۰ و پیشکسوتان حوزه روابط عمومی گفت: کشور در هیچ دوره‌ای به اندازه دولت فعلی، توامان زیر فشارهای اقتصادی و انواع جنگ های روانی و ادراکی نبوده است.

مدیرعامل ایرنا: بیشترین میزان جنگ روانی را علیه این دولت شاهد بودیم

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، «محمدرضا نوروزپور» در این نشست که در سالن کنفرانس‌های سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزار شد، ضمن تبریک هفته روابط عمومی به پیشکسوتان این حوزه اظهار داشت: همه کارگزاران صدیق و کوشا در حوزه روابط‌عمومی‌، علاوه بر این که برای ارتقای برند سازمان خود تلاش می کنند باید بدانند که روابط عمومی کشور عزیزمان ایران هم هستند و برای ارتقاء برند ملی نیز فعال باشند.

مدیرعامل ایرنا با اشاره به بحران‌های مختلفی که از بدو انقلاب اسلامی برای ایران پدید آمده است، گفت: کشورما از جنگ و تحریم اقتصادی گرفته تا انواع جنگ های روانی و ادراکی را تجربه کرده و در این بین بحران های طبیعی نیز بر مشکلات ساخت خارج سوار شده است و این همه، فعالیت در عرصه روابط عمومی را تبدیل به کاری سخت و پر مسئولیت کرده است.

نوروزپور با توجه به تجربه ۴۲ ساله کشور در عبور از بحران های مختلف گفت: نوع فعالیت روابط عمومی ها در کشور ما فراتر از آموزش های کلاسیکی است در دانشگاه یا در کتاب ها و جزوات یافت می شود و از این منظر ما توانسته ایم بسیاری از فنون روابط عمومی را در کشور بومی سازی کنیم.

وی با اشاره به بحران پاندمی کرونا در جهان گفت: در اواخرسال ۹۸ زمانی که ویروس کرونا در جهان آغاز شد شاهد بودیم که حتی کشورهایی که هیچ یک از مشکلات ما را نداشتند دچار آشفتگی، سراسیمگی و هرج و مرج شدند و در برخی از این کشورها مردم  فروشگاه‌ها را غارت کردند. حال آنکه در کشور ما برغم همه فشارهای سیاسی ـ اقتصادی و جنگ روانی شدید علیه دولت و ملت هیچ یک از فروشگاه های کشور خالی از جنس نشد و حتی در شرایط تحمیلی توانستیم در تولید اقلام بهداشتی اولیه مربوطه خودکفا شویم.

مدیرعامل ایرنا: بیشترین میزان جنگ روانی را علیه این دولت شاهد بودیم

مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی تصریح کرد: با این وجود به دلیل حجم وسیع جنگ روانی که متاسفانه برخی جریان های سیاسی داخلی نیز با آن همراه بوده اند هیچ وقت ظرفیت ها دستاوردها و توانمندی های کشور آنگونه که باید و شاید به چشم مردم خودمان نیامده و ما از این منظر درعین سزاواری مبتلا به خودزنی و خودتخریبی بوده ایم.

نوروزپور رساندن یک جامعه به این مرحله را یکی از اهداف جنگ روانی و ادراکی معرفی کرده و گفت : اساسا کارکرد جنگ روانی علیه دولت ها و ملت ها به ناامیدی کشاندن جامعه، ترویج فرهنگ ترس و اضطراب بر جامعه و ایجاد سردرگمی و القاء حس بی آیندگی است.

مدیرعامل ایرنا با اذعان به اینکه همه مشکلات ما ناشی از جنگ روانی، تحریم و فشارهای سیاسی نیست و در بخش هایی هم سوء مدیریت، فساد ریشه دار و ناکارآمدی وجود دارد، گفت: برخی از تصمیم گیری های اشتباه مسئولین هم که منتج به وخیم تر شدن شرایط، ناکارآمدی و فساد می شود ناشی از فشارهای روانی است و از قضا یکی دیگر از اهداف جنگ روانی این است که مدیران و تصمیم گیران کشور دچار خطاهای راهبردی و فاحش شوند و این چرخه شیطانی دائما در جریان باشد.

نوروزپور از پیش کسوتان و کارگزاران سخت کوش روابط عمومی درخواست کرد با درک شرایط جنگ های نوین از جمله کارکردها و اهداف مد نظر جنگ روانی و در تعامل بیشتر با رسانه ها، به مقابله برخیزند و اجازه ندهند نا امیدی و سرخوردگی بر مردم ایران چیره شود و برند ملی ایران را چه در داخل  و چه در خارج ارتقاء دهند.

تقاضا در خصوص سواد رسانه‌ای در ابتدای این نشست عضو شورای سیاست‌گذاری هفته روابط‌عمومی و مدیرمسؤول ماهنامه مدیریت ارتباطات نیز ضمن مرور عناوین روزهای هفته روابط عمومی گفت: روابط‌عمومی؛ ارتباط و تعامل با ذینفعان، روابط‌عمومی؛ فرهنگ، هنر و توسعه ارتباطات اجتماعی، روابط‌عمومی؛ استانداردهای جهانی و بهسازی الگوهای بومی، روابط‌عمومی؛ پشتیبان رونق تولید و روابط‌عمومی؛ سواد رسانه‌ای، لازمه ارتباط موثر مجازی از جمله اسامی است که برای روزهای هفته روابط عمومی تعیین شده است.

مدیرعامل ایرنا: بیشترین میزان جنگ روانی را علیه این دولت شاهد بودیم

امیرعباس تقی‌پور ارتباط و تعامل حرفه ای بین رسانه ها و روابط عمومی ها را ضروری خواند و تاکید کرد: این ارتباط می‌تواند منجر به کاهش اصطکاک بین این دو نهاد موثر بشود. آنها بدون حل کردن مسایل حرفه ای بین خودشان و کاهش آن دچار خطا خواهند شد. وی افزود: هر دو نهاد باید از مخاطبان خودشان در خصوص سواد رسانه ای تقاضا داشته باشند. کوچکترین مطلب نادرستی که از رسانه های غیر رسمی منتشر می‌شود می تواند در ذهن‌ها تاثیر منفی بگذارد.

روابط عمومی؛ طلایه‌دار آزادی بیان  رئیس شورای سیاستگذاری هفته روابط عمومی، رسانه ها را حامیان خوبی برای روابط عمومی خواند و گفت: آنها می‌توانند به سازمان‌ها کمک بزرگی بکنند و با مشورت‌هایشان اثرگذار باشند. روابط عمومی اگر توقع نابجا از رسانه نداشته باشد، رسانه بسیار مایل است که اخبار این نهاد را منتشر کند. ولی بعضا روابط عمومی انتظار دارد رسانه خبر غذا خوردن مدیرعامل را هم منتشر کند. سید غلامرضا کاظمی دینان، با اشاره به دغدغه‌های اهالی روابط عمومی توضیح داد: جایی که روابط عمومی نباشد، مشکلات بسیار زیاد می شود و فاصله‌ای بین مدیریت سازمان و مخاطبان شامل کارکنان و مراجعه کنندگان باقی می‌ماند. یک روابط عمومی می تواند در تحقق اهداف یک سازمان بسیار اثرگذار و همچنین طلایه‌دار آزادی بیان باشند.

وی با اشاره به تاریخچه تشکیل اولین روابط عمومی در شرکت نفت در سال ۱۳۴۲ افزود: پس از انقلاب در سال ۱۳۶۳ سران سه قوه به این نتیجه رسیدند که سازمان‌ها باید روابط عمومی داشته باشند.

مدیرعامل ایرنا: بیشترین میزان جنگ روانی را علیه این دولت شاهد بودیم

ایرنا؛ خبرگزاری مادر و جریان اصلی رییس  انجمن متخصصان روابط عمومی نیز خبرگزاری ایرنا را یک خبرگزاری مادر و جریان اصلی خواند که در اولویت ارتباط‌های رسانه‌ای است.

سیدشهاب سید محسنی با بیان این که روابط عمومی و رسانه دو همسایه دیوار به دیوار هستند گفت: فلسفه  شکل گیری روابط عمومی در دنیا بر اساس پاسخگویی به رسانه ها بوده و این ارتباط در روابط عمومی نقش محوری دارد. بنابراین لازم است که روابط عمومی ها دست همکاری را به سمت رسانه ها دراز کنند چرا که همکاری این دو با هم زنجیره اطلاع رسانی را کامل می کند.

وی کمبود نیروهای متخصص را از جمله چالش های هر دو نهاد خواند و افزود: ما معتقدیم روابط عمومی نباید نقش بوق را ایفا کند و بیشتر باید گوش باشد.

پوست اندازی روابط عمومی ها دبیر روابط عمومی بانک‌های خصوصی نیز با اشاره به توسعه فناوری‌های ارتباطاتی گفت: روابط عمومی‌ها باید در دوران جدید پوست اندازی کنند. خبرگزاری‌ها نیز نیاز به بازتعریف دارند و باید از ساختار قدیمی جدا شوند.

محمد حسین استاد، با بیان این که در خبرگزاری رویترز انتشار رپرتاژ آگهی کار ناپسندی نیست اظهار داشت: آنها چندین ماه درباره موضوع لاستیک خوب در هوای بارانی تولید محتوا می کردند و سازمان بازرگانی کشور انگلستان هم از این اقدام حمایت می‌کرد.  

آسیب نظام بانکی از ناحیه «اخبار جعلی» مدیر آموزش و توسعه دانش یکی از بانکهای کشور در ادامه جلسه، نهاد روابط عمومی را نیازمند رسانه‌ها دانست و گفت: در مقابل رسانه یک مجموعه مستقل است. حفظ این استقلال سخت است و مسوولیت رسانه را سنگین می‌کند. خبرنگاران نمایندگان افکار عمومی هستند و در اتاق روابط‌عمومی‌ها باید به روی آنها باز باشد.

مریم وحیدنیا با بیان این که نظام بانکی خیلی از ناحیه «اخبار جعلی» آسیب دیده توضیح داد: خبرگزاری‌ها در راستای شفاف سازی مسوولیت سنگینی دارند و همچنین باید خودشان را از اخبار دروغین دور نگه دارند.

مدیرعامل ایرنا: بیشترین میزان جنگ روانی را علیه این دولت شاهد بودیم

به گزارش ایرنا، ایمان قربانی مشاور فرماندار و رئیس روابط عمومی فرمانداری تهران، مریم وحیدنیا، خسرو رفیعی، بهروز تقی پور، ناصر رزاق منش و یگانه قاسمی از دیگر حاضران این جلسه بودند.

منبع

مدیرعامل ایرنا: بیشترین میزان جنگ روانی را علیه این دولت شاهد بودیم
www.irna.ir

دکمه بازگشت به بالا